شروع

مدت زیادی بود که توییتر وقتم رو گرفته بود و اُنچنان که باید و شایستی نمی تونستم بلند نویسی کنم. لذا بعد از اجرای طرح وبلاگ گروهی اشارات توسط حاج حمید تصمیم به بلند نویسی رِ گرفتم. از اونجا که هیچوقت زیربار و سایه‌ی هیچ سیستمی جز سیستم ابوی نرفتم وبلاگ شخصی خودم رو ساختم.

امیدوارم که بتونم نوشته های پُر محتوایی تحویل جامعه خوانندگان بدم.

 

سیدوحید – تهران